Login
Get your free website from Spanglefish

Aelodau

Mae gan Gyngor Cymuned Cwmllynfell 11 aelod etholedig sy'n cynrychioli 2 ward Cwmllynfell a Rhiwfawr. Y Cadeirydd presennol yw'r Cynghorydd Eifion Morgan a'r Is-gadeirydd yw'r Cynghorydd Clive Phillips. Mae'r holl aelodau'n dal eu swyddi am 4 blynedd a chynhelir yr etholiadau nesaf ym mis Mai 2020.

Mae Clerc y Cyngor yn swyddog a benodir, nid yn aelod etholedig. Mae hi fanylion cyswllt ar Hafan y wefan.

Mae Cynghorydd Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot hefyd yn mynd i gyfarfodydd y Cyngor ond nid oes ganddo hawliau pleidleisio. Mae hi fanylion cyswllt ar y dudalen Dolenni

cadeirydd | Eifion L Morgan
Tel: 01639 831414
Email: Send email using your mail program or Send email using a form
Address: 93 Rhiw Road, Rhiwfawr, Swansea SA9 2RF


Ward - Penrhiwfawr
is-gadeirydd | Clive Phillips
Tel: 01639 830432
Email: Send email using your mail program or Send email using a form
Address: 23 Railway Terrace, Cwmllynfell, Swansea SA9 2GP


Ward - Cwmllynfell
Cynghorydd | Gareth Davies
Tel: 01639 831030
Email: Send email using your mail program or Send email using a form
Address: Cartref 131 Rhiw Road Rhiwfawr Swansea SA9 2RF


Ward - Penrhiwfawr
Cynghorydd | John Rees
Tel: 01639 830571
Email: Send email using your mail program or Send email using a form
Address: 40 Gwilym Road, Cwmllynfell, Swansea SA9 2GN


Ward - Cwmllynfell
Cynghorydd | Helen Lewis
Tel: 01639 831032
Email: Send email using your mail program or Send email using a form
Address: 12 Railway Terrace Cwmllynfell Swansea SA9 2GP


Ward - Cwmllynfell
Cadeirydd | Paul Morgan
Tel: 01639 830478
Email: Send email using your mail program or Send email using a form
Address: Coedffaldau Cottage, Rhiwfawr, Swansea SA9 2RL


Ward - Penrhiwfawr
Cynghorydd | Gari Jones
Mob: 07813883681
Address: 24 Gwernant Cwmllynfell Swansea SA9 2FT


Ward - Cwmllynfell
Cynghorydd | Hugh Jones
Mob: 07790 185588
Email: Send email using your mail program or Send email using a form
Address: 7 Railway Terrace Cwmllynfell Swansea SA9 2GP


Ward - Cwmllynfell
Cynghorydd | Delyth Thomas
Tel: 01639 830528
Mob: 07507 684197
Email: Send email using your mail program or Send email using a form
Address: 40 Rhiw Road Rhiwfawr Swansea SA9 2RD


Ward - Cwmllynfell
Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement