Login
Get your free website from Spanglefish

ieuenctid

Cynrychiolwyr Ieuenctid

 

Hoffai Cyngor Cymuned Cwmllynfell benodi dau berson ifanc i ddod i gyfarfodydd misol y cyngor.  Byddai'r penodiad am 12 mis.  Diben cael Cynrychiolwyr Ieuenctid yw rhoi cyfle i bobl ifanc fod yn rhan o gynllunio gwasanaethau lleol, yn enwedig gwasanaethau i bobl ifanc.  Byddai Cynrychiolwyr Ieuenctid yn cymryd rhan mewn trafodaethau ar faterion y cyngor i sicrhau bod barn a dyheadau pobl ifanc yn cael eu hystyried.  Byddai'r cynrychiolwyr yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol i hysbysu a chynnal diddordeb pobl ifanc.  Bydd y cynllun Cynrychiolwyr Ieuenctid yn helpu i fagu hyder person ifanc a chynyddu ei wybodaeth am ddemocratiaeth leol a dinasyddiaeth.  Bydd y profiad yn ychwanegu at CV person ifanc, gan arwain at well cyfleoedd addysgol a chyflogaeth.

I fod yn gymwys i fod yn Gynrychiolydd Ieuenctid, bydd angen i chi fod rhwng 15 a 19 oed ac yn byw yng nghymuned Cwmllynfell neu o fewn tair milltir iddi.  Mae'r gymuned yn cynnwys pentrefi Cwmllynfell a Rhiwfawr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn Gynrychiolydd Ieuenctid, gallwch lawrlwytho ffurflen gais o dudalen Llyfrgelloedd gwefan y cyngor.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw 7 Mawrth 2016.  Gofynnir i ymgeiswyr sy'n cyrraedd y rhestr fer i ddod i gyfweliad anffurfiol gyda phanel bach o gynghorwyr a fydd yn cynnwys Cadeirydd ac Is-gadeirydd y cyngor.

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement