Login
Get your free website from Spanglefish

Cronfa Budd Cymunedol Pwll Y Dwyrain

Mae'r Cynllun Budd-dal y Gymuned East Pit gyfer Cwmllynfell yn cael ei weinyddu gan Gyngor Cymuned Cwmllynfell. Mae cymuned Cwmllynfell yn cael ei ddeall i gynnwys y Cwmllynfell a Rhiwfawr Wardiau. Mae'r swm o arian yn y gronfa yw £ 50,000. Anogir ymgeiswyr i ddefnyddio'r Cynllun i ddenu arian o ffynonellau eraill. Gall arian cyfatebol yn helpu i dynnu i lawr arian ychwanegol ar gyfer eich sefydliad.


I wneud cais am grant, gallwch lawrlwytho'r ffurflen gais o'r ffolder Gronfa Budd Cymunedol ar y dudalen y Llyfrgell. Mae'n ddogfen Word y gallwch fynd i mewn testun. Bydd y blychau lle rydych yn mewnbynnu gwybodaeth yn ehangu, felly nid oes terfyn ar y nifer o eiriau y gallwch eu defnyddio. yna gall y cais wedi'i gwblhau yn cael ei e-bostio i'r clerc, y mae ei fanylion fydd ar y ffurflen gais. dogfennau ategol ychwanegol, megis cyfrifon blynyddol eich grwp, gellir ei sganio a'i e-bostio fel atodiad.


Cynghorir ymgeiswyr i ddarllen y nodiadau cyfarwyddyd cyn gwneud cais am grant sydd ar gael ar y dudalen y Llyfrgell. Bydd hyn yn dweud wrthych a yw eich grwp yn gymwys i gael grant a'r hyn y gall y grant yn cael ei ddefnyddio ar gyfer.
Bydd y Cynllun Cronfa Budd Cymunedol i ben cyn gynted ag y £ 50,000 wedi'i ddyrannu. Nid oes dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau. Bydd y ceisiadau yn cael eu hasesu gan banel sy'n cynnwys Cynghorwyr Cymuned Cwmllynfell, mae'r Cynghorydd Bwrdeistref Sirol lleol a Chynrychiolydd Ieuenctid.


Bydd yn ofynnol i bob ymgeisydd llwyddiannus gwblhau Adroddiad Diwedd Prosiect i ddangos sut mae'r grant yn cael ei wario ar gael ar y dudalen Llyfrgell hefyd.


Mae copïau o'r cofnodion a'r agenda i'w weld ar dudalen y Llyfrgell.

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement