Login
Get your free website from Spanglefish

Dolenni

Mae'r dudalen hon yn cynnwys rhai cysylltiadau a dolenni i wefannau defnyddiol. Wrth i chi glicio ar ddolen, bydd y wefan yn agor mewn ffenestr newydd

Aelod Seneddol

Christina Rees MP

Labour MP for Neath

Aelod Cynulliad

Gwenda Thomas AM

Labour Constituency Assembly Member for Neath

Cynghorydd Bwrdeistref Sirol

Cllr Kristine Lloyd

NPT County Borough Councillor Cwmllynfell

Aelodau'r cynulliad Rhanbarthol

Bethan Jenkins AM

Plaid Cymru Regional Assembly Member for South Wales West

Byron Davies AM

Conservative Regional Assembly Member for South Wales West

Peter Black AM

Liberal Democrat Regional Assembly Member for South Wales West

Suzy Davies AM
Conservative Regional Assembly Member for South Wales West

Iechyd

Meddygfa'r Cwm

01639 830204

Ystalyfera Surgery

01639 844738

Ysbyty Treforys
01792 702222

Ysbyty Castell-nedd Neath Port
01639 862000

Ysbyty Singleton
01792 205666

Ysbyty Cymuned Ystradgynlais

01639 844777

Colegau a Prifysgolion

Coleg Gwyr Abertawe

Grwp Coleg Castell-nedd Port Talbot

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Prifysgol Abertawe

Llywodraeth leol

Bwrdeistref Sirol Castell nedd Port Talbot

Ysgolion

Ysgol Gynradd Gymraeg Draddodiadol Cwmllynfell.

01639 830630

Ysgol Gymuned Cwmtawe
01792 863200

Ysgol Gyfun Ystalyfera
01639 842129

Ysgol Dyffryn Aman

01269 592 441

Chwaraeon

Cwmllynfell RFC

Canolfan Chwaraeon Ystradgynlais

01639 844854

Canolfan Hamdden Pontardawe
01792 830111

Llywodraeth genedlaethol

Llywodraeth Cymru

Archifau

Gwasanaeth Archifau Gorllewin Morgannwg
01792 636589 / 01639 620139

Paratoi ar gyfer Argyfyngau

Uned Gydnerthu

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gofyn am asesiad duigelwch rhag tan yn y cartref - 0800 169 1234

Dwr Cymru

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement