Login
Get your free website from Spanglefish

 

 

Nantglyn Community Council News


Cyngor Cymdeithas NANTGLYN Community Council

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol

1af o Fai 2018

Fe fydd y Cyfarfod Cyffredinol yn cael ei gynnal yn y Church House - 7.30 y.h

Fe fydd Cyfarfod Blynyddol Elusen Annedd Wen yn cychwyn am 7.30yh gyda Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned i ddilyn a Chyfarfod Cyffredinol o’r Cyngor Cymuned yn syth wedyn, lle bydd y Cyngor yn trafod newidiadau i’r Cyfansoddiad a’r Rheolau Sefydlog

Mae croeso i breswyliwyr Plwyf Nantglyn fynychu y ddau gyfarfod

Dyddiad yr Hysbyseb 23/4/2018

_____________________________

Annual General Meeting

1st May 2018

The Annual General Meeting will be held at

Church House - 7.30pm

The AGM of the Annedd Wen charity will be held at 7.30pm followed by the Community Council AGM, and then an Ordinary meeting of the Community Council immediately after, at which time the Council will be discussing changing its Constitution and Standing Orders

All residents of Nantglyn Parish are welcome to attend both meetings.

 

Date of Notice 23/4/2018

View All Stories

site map | cookie policy | privacy policy