Login
Get your free website from Spanglefish

Annedd Wen Charity

(Nantglyn Relief in Sickness & Poverty Charity)

Annedd Wen is a Charitable fund available to persons in the community of Nantglyn who are sick, convalescent, disabled, handicapped or infirm. Funding can be provided  to go towards items, services or facilities to alleviate the suffering or assist the recovery of such persons which are not readily available to them from other sources. Additionally, we can now provide funds for the Prevention or relief of poverty of persons resident in the parish of Nantglyn. Please contact Denbigh Citizens Advice Bureau who can make an application on your behalf and in confidence

To apply, in confidence, please contact trustees marked for the attention of Annedd Wen.

Annedd Wen
(Elusen Cymorth Mewn Salwch Nantglyn)

Mae Annedd Wen yn gronfa elusennol sydd ar gael i drigolion Nantglyn sydd yn sal, yn gwella, yn anabl, dan anfantais neu'n eiddil. Darperir y cyllid ar gyfer eitemau, gwasanaethau neu gyfleusterau i esmwytho dioddef neu gymhorthi gwelliant y pobl hynny a sydd ddim ar gael yn rhwydd iddynt o ffynhonnell arall. >>Cyfiethu Additionally, we can now provide funds for the Prevention or relief of poverty of persons resident in the parish of Nantglyn. Please contact Denbigh Citizens Advice Bureau who can make an application on your behalf and in confidence<<

I wneud cais, yn ymddiriedol, Cysylltwch a ni.


AGM May 2017

Accounts 2017

Annual Report 2017

AGM Minutes 2016


AGM May 2016

Accounts 2016

Annual Report 2016

AGM Minutes 2015


Update May 2015

The charity has adopted a new purpose of the prevention or relief of poverty of persons resident in the parish of Nantglyn. How this will be administered is currently under discussion.

Constitution 2015 Updated

Accounts 2015

Annual Report 2015

Accounts 2014

Annual Report 2014

 

Archive

Annual General Meeting 2013

Accounts 2013

Annual Report 2013


(overseen by Nantglyn Community Council)


NOTICE

Annual General Meeting - Cyfarfod Blynyddol

 

3rd May 2015. 7.30pm - 3ydd o Fai 2015. 7.30yh

 

AGENDA

 

1 Recording of nominees present and apologies received /

Cofnodi enwebeion yn bresennol a derbyn ymddiheuriadau

 

2 Minutes of the last Annual General Meeting /

Cofnodion y Cyfarfod Blynyddol diwethaf

 

3 Annual Report (and questions from the floor) /

Adroddiad Blynnyddol (a cwestiynau gan y llawr)

 

4 Presentation of Balance Sheet and Annual Accounts /

Cyflwyno Taflen Cydbwysedd a Chyfrifon Blynyddol

 

5 Demit of current office bearers & election of new office bearers /

Ethol swyddogion newydd

 

6 Date of next Annual General Meeting /

Dyddiad y Cyfarfod Blynyddol Nesaf

 

Close/Cau

site map | cookie policy | privacy policy