Login
Facebook
Get your free website from Spanglefish

Eich Cynghorwyr Cymuned / Your Community Councillors


Mae croeso i chi gysylltu gyda'ch cynghorwyr drwy ebost y clerc - cc.nantglyn@gmail.com

You are welcome to contact your councillors vi the email of the clerk - cc.nantglyn@gmail.com

Cadeirydd / Chair 

Ioan Morris 

Is Cadeirydd / Vice Chair

Mari Jones

Cynghorwyr Cymuned / Community Councillors

Gwyn Bibby 

Dona Jones

Sam Luhde-Thompson  

Sallyanne Hall

Susan Francis

1 Sedd Wag / Vacant Seat 

Mae croeso i unrhywun a dymunai ymuno gyda'r Cyngor i drafod hynny gyda'r Clerc.
Anybody interested in joining the Council is welcome to discuss the matter with the Clerk.

Clerc a Swyddog Ariannol Priodol / Clerk & Responsible Financial Officer

Dewi Wyn Jones, 27 Stryd y Farchnad, Caernarfon, LL55 1RT.

cc.nantglyn@gmail.com

 


Os hoffech drin unrhyw fater gyda'r Cyngor Cymuned, cysylltwch â’r clerc.

If you would like to raise any matter with the Community Council, contact the clerk.


 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement