Login
Facebook
Get your free website from Spanglefish

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

 

Copi PDF 
PDF Copy

---------------------------------------------------------------------------------------

Annual General Meeting for Nantglyn Community Council and Annedd Wen 2022

 

Cynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 18fed o Fai 2022 

Fe fydd y Cyfarfod Cyffredinol yn cael ei gynnal yn Church House, Nantglyn.

Fe fydd Cyfarfod Blynyddol Elusen Annedd Wen yn cychwyn am 7.30yh gyda Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned i ddilyn yn syth wedyn.

Mae croeso i breswyliwyr Plwyf Nantglyn fynychu y ddau gyfarfod

Cysyllwch gyda’r clerc ar cc.nantglyn@gmail.com am fanylion ar sut i fynychu.
Dyddiad yr Hysbyseb 04/05/2022 

----------------------------------------------------------

The Annual General Meeting will be held on 18th May 2022 

The Annual General Meeting will be held at Church House Nantglyn

The AGM of the Annedd Wen charity will be held at 7.30pm followed by the Community Council AGM.
All residents of Nantglyn Parish are welcome to attend both meetings. Please contact the clerc via email cc.nantglyn@gmail.com for details on how to attend.
Date of Notice 04/05/2022

Copi PDF Copy


 

 

NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT

AND RIGHT TO INSPECT THE ANNUAL RETURN

FOR THE YEAR ENDED

31 MARCH 2021

--------

HYSBYSIAD AM GWBLHAU ARCHWILIAD

AC AM YR HAWL I AROLYGU’R COFNOD BLYNYDDOL

COFNOD BLYNYDDOEDD AM Y FLWYDDYN YN GORFFEN

31 MAWRTH 2021

 

Copi PDF Copy

Annual Return and Audit Report

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publication of audited accounts.

Financial Year Ending 31st of March 2021

----------------------------------------------------------

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig.

Blwyddyn ariannol sy'n dod i ben 31 o Fawrth 2021

 

Copi PDF Copy

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cyngor Cymdeithas NANTGLYN Community Council

 

Annedd Wen (Nantglyn relief in sickness) Small Charity

Elusen Annedd Wen (Rhyddhad mewn Salwch Nantglyn)

General Meeting On line - Cyfarfod Cyffredinol ar lein

7th July 2021. 7.30pm - 7 fed o Gorffenaf 2021. 7.30yh

To discuss proposed changes to Constitution to allow online banking & BACS payments

Please contact cc.nantglyn@gmail.com for invitation to join online meeting

 

 


Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

Financial Year Ending 31st of March 2021

----------------------------------------------------------

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

Blwyddyn ariannol sy'n dod i ben 31 o Fawrth 2021

Copi PDF Copy

 


Annual General Meeting for Nantglyn Community Council and Annedd Wen 2021

 

Cynhelir ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar 25ain o Fai 2021 

Fe fydd y Cyfarfod Cyffredinol yn cael ei gynnal yn rhithiol drwy sustem Zoom.

Fe fydd Cyfarfod Blynyddol Elusen Annedd Wen yn cychwyn am 7.30yh gyda Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned i ddilyn yn syth wedyn.

Mae croeso i breswyliwyr Plwyf Nantglyn fynychu y ddau gyfarfod

Cysyllwch gyda’r clerc ar cc.nantglyn@gmail.com am fanylion ar sut i fynychu.
Dyddiad yr Hysbyseb 07/05/2021 

----------------------------------------------------------

The Annual General Meeting will be held on 25th May 2021 

The Annual General Meeting will be held virtually using Zoom. 

The AGM of the Annedd Wen charity will be held at 7.30pm followed by the Community Council AGM.
All residents of Nantglyn Parish are welcome to attend both meetings. Please contact the clerc via email cc.nantglyn@gmail.com for details on how to attend.
Date of Notice 07/05/2021

Copi PDF Copy


 

 

sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement