Login
Get your free website from Spanglefish

Clerc / Clerk

Mr. Ronnie Roberts,

Brynview,

Cwmann,

Llanbedr - Pont - Steffan,

SA48 8DZ.

Tel. 01570 422 700 / Mob. 07977 594 123

rlr.cwmann@btinternet.com

 

Cynghorwyr / Councillors

Mr. Tony Lewis, Brynawel, Cwmann. ( Cadeirydd / Chairman )

Mr. Dorian Davies, Pantfyd, Esgerdawe. ( Is-Cadeirydd / Vice Chairman)

Mr. Tommy Price, Gelliwrol, Cwmann.

Mr. Eric Williams, Y Fedw, Cwmann.

Mr. Eirwyn Williams, Cilgell Uchaf, Parcyrhos, Cwmann.

Mr. Stan Evans, Coed y Waun, Parcyrhos, Cwmann.

Mr. Danny Davies, Brynteifi, Cwmann.

Mr. Adrian Davies, Hafod Lon, Cae Ram, Cwmann.

Mr. Alan Jacob, Llys y Coed, Pencarreg.

Mr. Wyn Jones, Hendai, Cwmann.

 

Cynghorydd Sir / County Councillor

Mr. Ieuan Davies, Elvet Hse, Peters Hill, Llanybydder, SA409XS.

Tel. 07817 617 957

E-mail. iwdavies@carmarthenshire.gov.uk

 

 

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement