Login
Get your free website from Spanglefish
Visit community-council.org.uk for modern, accessible and reasonably priced Community Council websites.

Cadeirydd:         Gareth FLYNN

Is- gadeirydd:    Iestyn TUDUR-JONES

Clerc: Dr Eifion ROBINSON, Gwynfryn, Pentre Isaf, Llanrhystud, SY23 5DB

Ffon / Tel: 01974 20 08 20

ebost / email: clerk@cyngorcymunedllanrhystud.com

gwefan / website: www.cyngorcymunedllanrhystud.com

    

Cynghorydd | Mr Glyn Davies


Cynrychioli ward Myfenydd
Cynghorydd | Mr John Evans
Councillor | Mr Gwyn EVANS
Councillor | Mr Gareth Flynn
Councillor | Mr Charles GREEN
Cynghorydd | Mr Gwyn Jones
Cynghorydd | Mr Morris Jones
Cynghorydd | Mr Donald Morgan
Cynghorydd | Mrs Sharon Richards
Councillor | Mr Iestyn TUDUR-JONES
Click for Map
sitemap | cookie policy | privacy policy | accessibility statement