Login
Get your free website from Spanglefish

Cyngor Cymuned Pencarreg Community Council

 

 Y mae Cyngor Cymuned Pencarreg yn cyfarfod yn Neuadd Sant Iago Cwmann.

Mae'r cyfarfodydd yn cael eu cynnal drwy gyfrwng y Gymraeg

Cyfarfodydd 2021:

                                 4 Ionawr                             1 Chwefror

                                 1 Mawrth                             5 Ebrill

                                 3 Mai                                    7 Mehefin                

                                 5 Gorffennaf                         Dim Pwyllgor Awst

                                 6 Medi                                  4 Hydref                            

                                 1 Tachwedd                         6 Rhagfyr

Cyfarfod Cyhoeddus Blynyddol:  7 Mehefin 2021.

Y mae pob cyfarfod yn dechrau am 7.00yh.

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy | accessibility statement