Login
Get your free website from Spanglefish

Local Groups / Grwpïau Lleol

The Black Mountain Centre

Formerly known as Brynamman Community Centre, The Black Mountain Centre is housed in the Old Infant's School at the centre of Brynamman, the western gateway to the Brecon Beacons National Park.  Following extensive renovation work the Centre was successfully re-launched as The Black Mountain Centre in June 2009.

As well as playing a key role in community life in Brynamman, The Black Mountain Centre offers a range of facilities for visitors and business customers throughout the year. From Tourist Information to delicious home-cooked food, free Internet access, interesting heritage displays, gallery and conference rooms.  All the income generating facilities will hopefully help the Centre to achieve sustainability and any profit made will be gift aided back into the community activities.

Am fwy o wybodaeth am y Ganolfan cliciwch ...

For more information about the Centre click here.

Canolfan y Mynydd Du

Lleolir hwn yn yr hen Ysgol y Babanod yng nghanol Brynaman Uchaf, Porth Gorllewinol i’r Bannau Brycheiniog. Agorwyd y Ganolfan yma ym Mehefin 2009 ar ôl gwaith adnewyddu helaeth ar yr hen adeilad.

Yn ogystal â chwarae rhan allweddol ym mywyd cymunedol Brynaman, Mae Canolfan y Mynydd Du yn cynnig amrediad o adnoddau ar gyfer ymwelwyr a busnesau trwy gydol y flwyddyn. O wybodaeth twristiaeth i fwyd cartref blasus, cysylltiad rhyngrwyd am ddim, arddangosfeydd treftadaeth ddiddorol, oriel gelf ac ystafelloedd cynhadledd. Bydd yr holl arian a gynhyrchir gan yr adnoddau yn cael eu defnyddio i helpu’r Ganolfan fod yn gynaliadwy, ac y bydd unrhyw elw yn cael ei rhoi’n gymorth i weithgareddau’r gymuned.

Community Fuel Clubs

The Fuel Club was set up to help people in the area get the cheapest price for domestic heating oil.  The club has over 500 members.   By ordering in bulk the Club is able to negotiate a competitive price from oil suppliers.  The suppliers also benefit financially from the scheme because they are able to deliver to many customers in a small geographical area with a full tank.  It is possible to save around 5 pence a litre through the bulk-buying scheme.  The minimum order is 200 litres and orders are made on the last Wednesday of the month.   

To get more information about this money-saving community scheme you can contact for Fuel Orders , by emailing ystradowenfuelclub@gmail.com or call in at the Ystradowen Community Centre any Wednesday between 10.00am and 12.00 noon.

Or brynamanfuelclub@hotmail.com or call at the Black Mountain Centre to fill in an order form.

Am fwy o wybodaeth am y cynllun arbed arian yma cysylltwch â  ystradowenfuelclub@gmail.com . Neu galwch yng Nghanolfan Gymunedol Ystradowen ar unrhyw ddydd Mercher rhwng 10 i 12

Neu brynamanfuelclub@hotmail.com neu galwch yn Nghanolfan y Mynydd Du am ffurflen.

Clybiau Tanwydd y Cymunedau

Gosodwyd y rhain mewn lle er mwyn helpu pobl yr ardal gael y pris rhataf am olew i dwymo’r cartref. Mae gan y clybiau yma fwy na 500 o aelodau. Wrth roi nifer o archebion gyda'i gilydd gall y clybiau drafod am brisiau cystadleuol oddi wrth y cwmnïau olew. Mae’r cwmnïau, hefyd, yn elwa o hyn gan y gallant gyflenwi nifer o dai mewn ardal fach ar yr un pryd gyda thanc llawn. Mae’n bosib arbed tua 5c y litr trwy’r cynllun prynu mewn swmp yma. Lleiafswm yr archeb yw 200 litr a rhoddir yr archeb ar ddydd Mercher olaf y mis.
Click for Map WikanikoWork from Home
site map | cookie policy | privacy policy