Login

Aelodau

Members

 

OS YDYCH YN DYMUNO CYSYLLTU A’R CYNGOR, GWNEWCH HYNNY GYDA’R CYNGHORYWR NEU GLERC DRWY LYTHYR, EBOST NEU FFÔN.

IF YOU WISH TO CONTACT THE COUNCIL MEMBERS OR CLERK, PLEASE DO S EITHER BY LETTER, EMAIL OR TELEPHONE.

 

 

Geraint Williams 

Cefn Cwmwd, Rhostrehwfa, 

01248 722106

 

J E Lewis

Ty Hen Newydd, Bodffordd

01248 723656

 

Andrew Hughes

Argraig, Bethel, LL62 5NL

01407 840571

 

Ann  Harries Jones

Rhandir Mwyn, Llangrisitolus, LL62 5RA

01248 723050

 

Ifor Humphreys

Caeau Bychain, Llangristiolus, LL62 5PW

01248 751176

 

Peter Williams

Cae'r Merddyn, Llangristiolus

01248 750409

 

Eirwyn Roberts

Llys Noddfa, Lon Cae Garw, Rhostrehwfa, LL77 7AX

01248 724361

 

D. Bryant

51 Bryn Hwfa, Rhostrehwfa, LL77 7YT

01248 724671

 

CLERC/ CLERK

Graham Owen

Parc Uchaf, Rhosmeirch, Llangefni, Ynys Mon, LL77 7NQ

01248 750974

Dim ar gael penwythnosau

Not available during weekends.

 

 

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy