Login

Aelodau

Members

 

OS YDYCH YN DYMUNO CYSYLLTU A’R CYNGOR, GWNEWCH HYNNY GYDA’R CYNGHORYWR NEU GLERC DRWY LYTHYR, EBOST NEU FFÔN.

IF YOU WISH TO CONTACT THE COUNCIL MEMBERS OR CLERK, PLEASE DO S EITHER BY LETTER, EMAIL OR TELEPHONE.

 

 

Geraint Williams (c)

Cefn Cwmwd, Rhostrehwfa

01248 722106

 

J E Lewis

Ty Hen Newydd, Bodffordd

01248 723656

 

Sian Parry

Cil y Nant, Llangristiolus

01248 723447

 

Ann  Harries Jones

Rhandir Mwyn, Llangrisitolus

01248 723050

 

Llinos Iorwerth

Cae’r Erw, Llangristiolus

llinosiorwerth@gmail.com

 

Richard Parry

Glasfryn, Rhostrehwfa

01248 722115

 

John Lee

Ty’n Ffynnon, Rhostrehwfa

01248 722221

 

Dafydd R Jones

Pengwern, Llangristiolus

davidpensarn@hotmail.com

 

D. Bryant

51 Bryn Hwfa, Rhostrehwfa

01248 724671

 

J K Owen

5, Bryn Hwfa, Llangefni

01248 722293

 

 

Cyng. V. Hughes

Llys Helyg, Bodffordd

TVictorHughes@ynysmon.gov.uk

 

Cyng. Eifon Jones

Tanpencefn Bach, Brynsiencyn

01248 430145

 

CLERC/ CLERK

Rhian Khardani

Clerc / Clerk

Rhosyr, Rhostrehwfa, Llangefni

07748 689 323 / 01248 750 508

Llun – Iau: 6yh – 8yh Mon Thurs

Gwener:     5yh – 7yh Friday

Dim ar gael penwythnosau

Not available during weekends.

 

 

Click for Map