Login

Croeso i wefan Cyngor Cymuned

Llangristiolus a Cerrigceinwen

 

Bydd cofnodion ac agenda cyfarfodydd y Cyngor ar gael ar y wefan hon yn ogystal â gwybodaeth ar sut i gysylltu â ni.

Mae hon yn wefan newydd felly gofynwn i chi fod yn amyneddghar tra y byddwn yn llwytho gwybodaeth arni dros y misoedd nesaf. Ein gobaith yw mewn amser y bydd yn dod yn adnodd defynddiol i'r gymuned ac yn ffordd i drigolion yr ardal allu cyfrannu at drafodaethu a phenderfyniadau'r Cyngor.

 

Welcome to Llangristiolus and

Cerrigceinwen Community Council

 

Agendas and minutes of the Community Council's meetings will be available on this website as well as our contact details.

This is a new website, so we ask you please to be patient with us whilst we load information on to it over the coming months. Our aim is for it will become a useful resource for the community and a way for residents to learn about and contribute to discussions and decisions at the Council.

Click for Map
site map | cookie policy | privacy policy